Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2009

CD's

Literal X / Dead Notes

Style: Hip Hop
Released: 2014
Country: Greece

Price: 3€
------------------------------------------

Renovatio - The Power of Life

Style: Hip Hop
Released:
Country: Greece

Price: 3€
------------------------------------------

The Skids - Sweet Suburbia - The Best Of The Skids

Style: New Wave / Punk Rock
Released: 1995
Country: Scotland

Price: 5€
------------------------------------------

The Vibrators – Retro-Active CD EP

Style: Punk Rock
Released: 1998
Country: UK

Price: 5€
------------------------------------------

Peter And The Test Tube Babies – The Punk Singles Collection

Style: Punk Rock
Released: 1995
Country: UK

Price: 5€
------------------------------------------

The Vibrators – Buzzin'

Style: Punk Rock
Released: 1998
Country: UK

Price: 5€
------------------------------------------

Angelic Upstarts ‎– The Independent Punk Singles Collection

Style: Punk Rock
Released: 1995
Country: UK

Price: 5€
------------------------------------------

Kill The Cat CD-EP 

Style: Ska Punk
Released: 2007
Country: Greece

Price: 5€
------------------------------------------


Slang Alcedo - A Kiss To A Freak

Style: Post Punk, Alternative
Released: 200x
Country: Greece

Price: 2€
--------------------------------------------------------------

Uptight Bastard

Style: MetalPunk
Released: 2010
Country: Greece

Price: 3€
--------------------------------------------------------------

Reciklaje - El Declive de las Estructuras

Style: Hardcore Punk
Released: 2009
Country: Peru

Price: 3€
--------------------------------------------------------------

Voodoo Healers - Dawn of A Day

Style: Punk / Rock
Released: 2011
Country: Greece

Price: 5€
--------------------------------------------------------------

The S.V.M.'s - Anthology Of Howls

Style: Death Rock / Punk
Released: 2010
Country: Greece

Price: 3€
--------------------------------------------------------------

Fields Of Locust – Subtopia

Style: Experimental / Metal
Released: 2010
Country: Greece

Price: 5€
--------------------------------------------------------------

Straitjacket Fit – Lies

Style: Avant Punk / Post Hardcore
Released: 2009
Country: Greece

Price: 5€
--------------------------------------------------------------

Indico – Πριν Το Τελευταίο Σύμπτωμα

Style: Hardcore / Punk
Released: 2010
Country: Greece

Price: 3€
--------------------------------------------------------------

Black Trinity - In This Black Thrashing Night of Infernal Hell

Style: Black/Thrash Metal
Released: 2010
Country: Greece

Price: 2€
--------------------------------------------------------------

Robot Has Werewolf Hand - The "Endless" L.P.

Style: Thrash, Punk, Hardcore
Released: 2003
Country: US

Price: 5€
-------------------------------------------------------------

Kvazar - Flatlined

Style: Grindcore, Death Metal
Released: 2010
Country: Greece

Price: 5€
--------------------------------------------------------------

Inkonszientes - La Gota Que Rompe La Piedra

Style: Punk Hardcore
Released:
Country: Spain

Price: 5€
--------------------------------------------------------------

Himura - Tiempos De Vida Hostil

Style: Death Metal / Grindcore / Hardcore
Released:
Country: Spain

Price: 5€
--------------------------------------------------------------

Zobux

1. Selective Deafness
2. Circular released in 2009

Style: Hardcore / Punk
Country: Spain

Price: 5€
--------------------------------------------------------------

Paranoia Keeps Crawling - Made To Be Broken

Style: Hardcore / Metal / Punk
Released: 2003
Country: Germany

download

Price: 5€
--------------------------------------------------------------

Brain Resin

1. Golden Oldies
released in 1998
2. Unreality Remains
released in 2000

Style: Grindcore / Metal / Progressive
Country: Australia

Price: 5€
--------------------------------------------------------------

Green Goblins -  Crawl To Me

Style: Punk / Hardcore(Full Speed Rock 'n' Roll)
Released: 2010
Country: Greece

Price: 5€
--------------------------------------------------------------

Voodoo Healers - Living In A Dogville

Style: Punk / Rock
Released: 2006
Country: Greece

Price: 5€
--------------------------------------------------------------

Timetrap - Waiting For The Unexpected

Style: Hardcore / Metal / Punk
Released: 2006
Country: Greece

download

Price: 5€
--------------------------------------------------------------

See You In Hell - Utok

Style: Hardcore, Punk
Released: 2008
Country: Czech

download

Price: 6€
--------------------------------------------------------------

Released Anger

Faces Of Fate released in 2007 --- Price: 8€ download
Violent Instincts released in 2005 --- Price: 6€ download

Style: Thrash / Metal
Country: Greece
--------------------------------------------------------------

The Path To The True Independence (comp. CD)

Bands: Beyond Description, Asbestos, Totsugeki Sensya, Destruction

Style: Hardcore, Punk
Released: 2005
Country: Japan

download

Price: 5€
--------------------------------------------------------------

I.O.D. – Mundane Existence

Style: Hardcore Punk, Metal
Released: 1999
Country: UK

download

Price: 5€
--------------------------------------------------------------

Whiteness

S/T released in 2003 download
World Of Atrocity released in 2005 download

Style: Hardcore / Metal / Rock
Country: Greece

Price: 2€
--------------------------------------------------------------

Zillah - Standing Next To Normal

Style: Metal / Progressive
Released: 2005
Country: UK

download

Price: 5€
--------------------------------------------------------------

4 Way Split cdr #4

Bands: Potapibilizadora(Spain), Melanocetus Murrayi(Greece), Funeral Mongoloids(Finland), Colico(Brasil)

Style: Noise, Grind
Released: 2008

Price: 1€
--------------------------------------------------------------

3 Way Split cdr

Bands: Noittus(Finland), Praia De Vomito(Brazil), Melanocetus Murrayi(Greece)

Style: Hardcore Noisy(Noittus), Noise Grind(Praia De Vomito), Harsh Noise Grind(Melanocetus Murrayi)

Price: 1€
--------------------------------------------------------------

Cut Your Throat

Style: Grindcore
Released: 2006
Country: Greece

download

Price: 3€
--------------------------------------------------------------

Crakk - Anorexiart

Style: Alternative / Grunge / Rock
Released: 2008
Country: Greece

Price: 5€
--------------------------------------------------------------

Accion Mutante Benefit Comp. CD

Bands: Ass's 9 Days(Greece), Dr. Green(Lithuania), Kalashnikov(Italy), Tight Finks(Switzerland), Cress(UK), Scum Noise(Brazil), Satan's Rejects(Greece), Totalitar(Sweden), Koyaanisqatsi(Germany), Kobayashi(Germany), Skew Wiff(Belgium), Sinergia(Spain), Acursed(Sweden), Death Rattle(Greece), Asebia(Denmark), The Now Denial(Germany), Wolfbrigade(Sweden), Malignant Tumour(Czech), Insidious Browbeat(Greece), Swen Shut(Sweden), Gride(Czech), Ulcerrhoea(Sweden), Cad(Slovakia), Wojczech(Germany), Napalmed(Czech), Mecha Orga(Greece), P.S. Stamps Back(Greece), E.N. Joyable(Russia), Cities In Desolation(Greece)

Style: Ska Punk, Hardcore, Crust, Experimental ...........
Released In Greece 2005

download

Price: 5€
--------------------------------------------------------------

E.N. JoyAble - Авцехуегонет(IsItIndia)Style: Experimental, Soul-Jazz, Punk
Released: 2005
Country: Russia

download

Price: 5€
--------------------------------------------------------------

Straitjacket Fit - #0
Style: Post punk / Alternative
Released: 2006
Country: Greece

download

Price: 4€
--------------------------------------------------------------

Sound Inhaler - Worm 43

Style: Experimental / Electronica / Breakbeat
Country: UK

download

Price: 5€
--------------------------------------------------------------

Napalmed

Style: Industrial, Noise, Experimental
Released: 2004(Recorded 1996)
Country: Czech

download

Price: 7€
--------------------------------------------------------------

The Dirty Dogs - Petualang

Style:Punk, Hardocere
Released: 2002
Country: Malaysia

download

Price: 5€
--------------------------------------------------------------

Smartut Kahol Lavan - Spontaneous Violence

Style: Fast Political Hardcore
Released: 2006
Country: Israel

download

Price: 5€
--------------------------------------------------------------

v.a. - Propaganda Is Hippies Comp. CD

Bands: Kieltolaki, Viimeinen Kolonna, Väärinkäsitys, Totuus, Omaisuusvahinko, Yhteiskunnan Ystävät?

Style: Hardcore, Punk
Released: 2007
Country: Finland

download

Price: 8€
--------------------------------------------------------------

Sarko Macaposi - Save The Last Hope

Style: Melodic Hardcore, Punk
Released: 2007
Country: Greece

download

Price: 3€

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου